Cambridge University Press + Track Test

Okulumuzda dil eğitimi 1. sınıfından itibaren öğrencilerimizi hayata hazırlamak hedefi ile başlayıp öğrendiklerini günlük hayatta da kullanabilmelerine yönelik bir çalışmadır. Deneyimli kadromuzun hazırladığı eğitim sistemimizde öğrencileri gramere boğmak yerine sadece en gerekli temel yapıları öğreterek en kısa zamanda iletişim kurmalarını sağlamak esastır. Bu amaçla 2013- 2014 eğitim öğretim yılında kurumumuzda Ingilizce öğretiminde dünyanın en bilimsel ve güvenilir yayınlarından olan “Cambridge University Press” yayınları kullanmaya ve Cambridge University Press’in sınırsız kaynak desteğini öğrencilerimizin kullanımına sunmaya karar vermiş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl itibariyle öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi’nin İngilizce öğrenimini uluslararası standartlarda geçerliliğini belgelemek adına düzenlediği “Cambridge Sınavları”na hazırlayarak öğrencilerimizin sınavlarda tecrübe kazanmasını, yurtiçi ve ya yurtdışı üniversite hayatlarında ve meslek yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve sertifikaya sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Temel amacımız değişen dünya için öğrencileri hazırlamak, hayatlarını zenginleştirmek ve temel beceriler için gerekli olan yabancı dili anlama, fikirlerin tartışılması ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kullanarak gelişmelerini sağlamaktır.