İLK OKUL

İdari Kadromuz

  • Adı Soyadı Doğan YEĞİN
  • Branşı Matematik
  • Görevi Müdür
  • Mezun Olduğu Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Mail Adresi doganyegin@gmail.com
  • Adı Soyadı Emre GÜMÜŞ
  • Branşı Görsel Sanatlar
  • Görevi Müdür Yardımcısı
  • Mezun Olduğu Üniversite Gazi Üniversitesi
  • Mail Adresi emregumus70@gmail.com