ORTAOKUL

İdari Kadromuz

  • Adı Soyadı Doğan YEĞİN
  • Branşı Matematik
  • Görevi Müdür
  • Mezun Olduğu Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Mail Adresi doganyegin@gmail.com
  • Adı Soyadı Mustafa Onur TANDOĞAN
  • Branşı Sosyal Bilgiler
  • Görevi Müdür Yardımcısı
  • Mezun Olduğu Üniversite İnönü Üniversitesi
  • Mail Adresi tandogan222@hotmail.com